Når kald og hensyn til børn synes at kollidere

Over de sidste måneder er det spørgsmål – eller dilemma – dukket op i flere af de samtaler, jeg har haft med mennesker her. Hvordan balancere mellem et arbejde, som man ikke kun er glad for, men også oplever som et kald fra Gud og så hensynet til ens børn og familie. Det er på ingen måder unikt for situationen her i HK netop nu. Selv har jeg stået i den både i forbindelse med at rejse ud, men også vende hjem til noget, som ikke var børnenes hjem. Og så senere igen skifte en dansk adresse ud med en anden et andet sted, sidst her i Hong Kong. Alligevel sker der noget i disse år her, som aktualiserer det problem. Det blev understreget igen, da jeg for et par dage siden snakkede med Kenny, som er den sidste i rækken af medarbejdere her på TFS Christian Center, hvis historie jeg har fået fortalt. Så først Kenny`s historie.

Kenny har endnu ikke været ansat et helt år, så han er næsten lige så ny, som vi selv er. Hans titel er “Administrative Officer for Spiritual Department”, og det betyder at hans kontor ligger i den bygning, hvor de to “Spiritual Directors” holder til, og hvor jeg ikke færdes. Når dertil kommer at Kenny er introvert og helst vil have en oversætter med, når han skal snakke engelsk, betyder det også, at man ikke sådan lige kommer til at kende ham. Men med hjælp fra Rev. Shan fik jeg hans historie. Vi mødtes på Kennys kontor, hvor han også har indrettet et lille meditations-sted.

Kenny er vokset op hos sin mor og mormor og har aldrig kendt sin far. Hverken buddhisme eller kristendom var en del af hans opvækst, men på sin første arbejdsplads møder han sin kommende hustru, som inviterer ham med til gudstjeneste i den anglikanske kirke, hvor hun selv kommer. Det bliver begyndelse på et liv som kristen, døbt og selv aktiv i menighedens ungdomsarbejde. Han var dengang 21 år gammel. Som han fortæller sin historie forstår jeg, at Kenny nok ikke bare er introvert, men også bærer på megen sorg, som han stadig bearbejder. For han mistede – ganske pludseligt – sin hustru i 2019. Få år forinden var hans mormor, som han er vokset op hos, død. Og så var han alene med sin mor og sin voksne søn. En stor del af hans øvrige familie var allerede flyttet til Canada og Kenny beslutter sig for efter hustruens død selv at rejse til Canada og hjælpe sønnen igang med et nyt iv der, som studerende og hos familien. Efter et år i Canada vender Kenny selv tilbage til Hong Kong, til sin mor. Han går igang med en BA i Christian Education and Councelling samtidig med, at hans søger arbejde. Det er her han ser et opslag om, at man søger en administrator på TFS, og sådan går det til, at Kenny siden juni 2020 har været en del af stedet her. Siden da har han også mistet sin mor.

Kenny vil gerne gøre sin BA færdig. Han læser på deltid, så det tager nogle år. Men derefter er han ikke i tivl om, at hans fremtid er i Canada. Han vil følge sin søn, som han ikke tror vender tilbage til Hong Kong, når han er færdig med sin uddannelse. Det er ikke, fordi han ikke kan identificere sig med stedet her, som han bedst kan beskrive som et “retreat place”. Hans arbejde er meget administrativt med korrespondance med kursister, newsletters, bestiling af bøger osv, altsammen noget han finder meningsfyldt. Men han tror fremtiden er i Canada, selv om han ved det for ham selv kan blive svært at få nye rødder.

Men så er der også “L”, som nu har besluttet sig for st søge om visum til UK. Han gør det, fordi hans forældre råder ham til det. De bor selv her og har ingen planer om at flytte. De siger, han skal gøre det af hensyn til sine to drenge på 6 og 9. Men hvad så med det arbejde, han har her. Han arbejder i en (kristen) NGO og ser sit arbejde som et kald. Kan det “kald” flyttes?

Og så er der “K” som ikke kan se sig selv arbejde et andet sted end her. “Det er mit livskald”. Men som frygter for fremtiden for sine børn og deres uddannelse. Vil hendes børn en dag bebrejde hende, at hun ikke flyttede mens tid var. Eller vil de – fordi de vokser op her – blive en del af et system, som hun selv er ængstelig for?

Eller der er “A” og “P”, et ægtepar som for 20 år siden flyttede tilbage til Hong Kong fra UK – fordi de gerne ville at deres børn fik et forhold til den kultur, som de selv kommer fra. Det har de nu fået. De har også fået arbejde og ser deres fremtid her. Men næsten dagligt kontakter venner dem for at høre, hvordan det er at bo i UK. De spørger fordi de nu seriøst overvejer at flytte. Nogle har sat lejligheden til salg, og man kan stadig sælge en lejlighed i Hong Kong og derved sikre sig en økonomisk start et nyt sted.

Eller der er “T” som selv har prøvet at være “asiatisk mindretal” i Australien, fordi hendes familie flyttede dertil, da hun var barn. Nu er de tilbage i Hong Kong og hun ved, at det at være immigrant og tilhøre et etnisk mindretal er udfordrende – uanset politisk good-will. Og som hun siger, “som kristne bor i altid i Babylon. Vores borgerskab og værdier bestemmes ikke af det pas, vi har.” Måske er det lettere for “T” at sige det. Hun har ingen børn.

At være “himmelborger” er ikke at være verdensfjern. Det er Daniels og hans venner i Babylon et godt eksempel på, og Jeremias brev til dem og de andre i “landflygtighed” er ikke mindre relevant for os alle i dag. Men der er tidspunkter hvor “vejen” tager et skarpt sving, og hvor de valg vi må tage har større konsekvenser.

Standard

“The answer is always on the way”

Sagde han til de to piger, han havde taget med i dag. Han kom forbi sidste søndag og lovede at komme tilbage med flere besøgende. Det løfte holdt han så i dag, da han havde to af sine bekendte med. Jeg havde til gengæld lovet at prøve at få vores bus til ikke at parkere lige foran det det store – og flotte – kakkelmaleri ved parkeringspladsen. Ved et tilfælde holdt jeg også mit løfte. Det var kun den lille bus der, holdt der i dag og billedet var mere tilgængeligt end sidste søndag da den store bus blokerede det helt.

En af pigerne havde spurgt ham hvad forskellen er på “the Christian cross and the Catholic cross”. Uden at gå ind i en diskussion med ham eller pigerne om “Christian versus Catholic”, svarede jeg, at det ene kors er en langfredags-fortælling og det andet en påskemorgens-fortælling. På det ene kors hænger en lidende Kristus; det andet er tomt. Da jeg havde givet dem min forklaring, vendte han sig til pigerne med kommentaren: “You see, the answer is always on the way.”

Og så fortalte han kort sin egen historie og om sin relation til Tao Fong Shan. Han er en stor og kraftig mand i 80erne, og hans relation til stedet her går tilbage til Korea-krigen i 1950erne, hvor TFS i en periode blev et shelter for flygtningen fra Kina. Hans forældre havde været blandt dem. Senere var de flyttet ned i landsbyen nedenfor og havde haft en kyllingefarm. Da hans forældre for flere år siden døde, havde han så fået den “rigtige” historie om sig selv, sine forældre og relationen til stedet her. Hans forældre var – viste det sig nemlig – ikke hans forældre, men et ægtepar der havde mistet deres egne to børn under krigen. Selv var han et barn, der havde mistet sine forældre, hvorfor de havde taget sig af ham. Han var kommet til TFS bl.a. med det håb at finde flere tråde til sin historie. For måske er svaret “on the way”.

Men hans svar til de to pige, “the answer is always on the way” – siger måske noget om mennesker, der som han har været nødt til bare “at gå vejen” og så se, hvor den leder hen, eller hvem og hvad den leder til. I dag fik min vej lov til at lede mig til vores nye leder af Pilgrims Hall. Hun sad ved sin computer på kontoret, da jeg låste mig selv ind for at lave en kop kaffe, som jeg ville tage med til butikken. Havde egentlig bestemt, at jeg ikke skulle have mere end de tre kopper, jeg allerede havde drukket som morgenkaffe. Da jeg så spørger hende – som man nu gør – “How are you” knækker filmen for hende. For hun er helt overvældet af alt det nye hun skal, alt det hun endnu ikke kan, alle de mails, der skal svares, og et bookingsystem, der er alt andet end optimalt. Jeg ved ikke om svaret til hende denne morgen “was on the way”, men vi fik en snak om det, at være ny og stadig skulle lære, om at der OK at sige, at det ved eller kan jeg ikke endnu, at der er OK at mails ikke besvares samme dag, og at hun ikke er hvad hun kan, men først og fremmest er “the daughter of the king”, som lige er begyndt et nyt arbejde. Vi fik bedt sammen – og jeg glemte at få min kop kaffe med, da jeg fik tilbage til butikken.

Måske er det en af de gange, hvor det netop er en god ting at være “hende den fremmede”, som man godt kan læsse ting af på, og hvor det ikke er så farligt at tabe ansigt og være ærlig.

Nu er det blevet tid til at lukke butikken. Gudstjenesten i Christ Temple begynder om tre kvarter. Må den give mig og de andre, der kommer mod til at gå ud i næste uge i tillid til at “the answer is always on the way” og at vi finder det, når vi går i tillid og med håb.

Standard

Cony’s rejse fra kunstbutik til boghandel til måske en blandet (land)handel

Jeg har vænnet mig til at sige at jeg skal i “Butikken”, når jeg tirsdage og søndage passer “biksen” er på bjerget. Efter en snak med Conny om hendes historie med butikken og bjerget, er jeg også blevet klar over at det er det mest dækkende. For er det en “artshop”, som nogle omtaler den? Det gælder især Dixon, som er “Artist in residence” og derfor også den, der står for det artistiske i butikken. Eller er det en “bookshop”, som det de fleste, der ringer ind, omtaler den som. Nok mest fordi de er blandt de kursister/studerende, som er igang med uddannelsen i SD = Spiritual Direction, eller på dansk “åndelig vejledning”. Flere af de bøger, som sælges i butikken er på litteraturlisten her. Nogle af bøgerne er skrevet at tidligere ledere af Christian Center. Andre er blevet oversat og udgivet på foranledning af TFS Christian Center. Blandt bøgerne finder man også flere af Henri Nouwen oversat til kantonesisk.

Cony er den af medarbejderne her, hvis historier jeg har fået, som har været her længst. Hun nævner to andre, som har været her længere eller lige så længe, som hun har. Den ene er chaufføren og alt-mulig-manden, Dai, og den anden er Barry, som står for vedligehold af bygningerne og området. Og “længst” betyder 21 år. Hun har været med til mange ændringer, både af indholdet i butikken, af butikkens placering, men også bare af stedet. Måske er det derfor hun ikke tænker, at hun skal et nyt sted hen. Det nye kommer af sig selv. Det karakterisere måske Cony meget godt. Hun er, hvor hun er, og har ikke en stor dagsorden for hvad der ellers skal ske – hverken i hendes eget liv eller med butikken. Der står mange ting på og under Cony’s skrivebord, hvilket måske også vidner om hvor længe hun har været her. Det tager trods alt tid at samle det sammen 🙂

Når nu Cony har været her så længe, kunne man godt tro, at hun havde mange relationer til de øvrige medarbejdere. Men på mange måder er nu lidt en “ø” for sig selv. Hun holder altid frokostpause på samme tid, som de andre medarbejdere, men jeg ser hende aldrig i spisesalen sammen med dem. Når jeg spørger hende hvorfor, får jeg indtrykket af, at det er flere år siden hun har været en del af fællesskabet på den måde. Måske er det bare lettere ikke at blande sig i de “ups and downs”, som har kendetegnet stedet de sidste år. Men udfordret lidt kan man godt få hende til at indrømme at “before we were just all TFS, but now we are split up and not so much together”. Men det tager på ingen måde smilet væk fra Conys ansigt, når hun skal stille op til et foto – uden maske.

Cony kommer fra en buddhistisk familie, men en veninde inviterede hende med til sin kirke. Det førte med tiden til at hun kom “to believe in the Jesus”. Måske gemmer der sig noget i en oversættelse her eller også mener Cony bare “det der med Jesus”. I hvertfald blev hun døbt, da hun var 27. Siden da er hendes mor og bror også blevet døbt. Conys mand, som hun mødte her på TFS, er også kristen og var faktisk hendes “boss”, da hun begyndte arbejdet i butikken. Han arbejder nu med logistik i Hong Kongs lufthavn. Cony kom ikke til TFS, fordi det er en kristen arbejdsplads. “Jeg skulle bare have et arbejde”. Og sådan er det måske også stadigvæk for hende, et arbejde, “but it is an nice and quiet place to work and I hope people can find peace when they come here.”

Butikkens forskellige navne viser meget godt, hvordan udviklingen har været her. Da Cony kom for mere end 20 år siden var det først og fremmest en butik, som solgte porcelæn, malet efter modellerne som de munke der i sin tid var her, havde lavet, men nu produceret af en maler i Kina. Det er også det produkt, som er varemærket for butikken, og som kan give anledning til gode samtaler, når folk studser over billederne af Jesus gengivet som kineser. I takt med at TFS har udviklet sig som et retræte og studiested for Spiritual Direction er bøgerne kommet til. Det er i hvert fald sådan jeg forstår Cony, når hun forklarer, hvordan hendes arbejde har ændret sig med tiden. I starten arrangerede hun, sammen med sin “boss”, som så blev hendes mand, en række udstillinger her på stedet. Nu er hendes ansvar mere kontakten til den agent, der sælger TFS-bøgerne til andre boghandlere i Hong Kong og hende der skal holde styr på, hvad der på lageret.

“Kunstafdelingen” sorterer derimod nu under Dixon, som selv er kunster og porcelænsmaler og netop i disse måneder har en stor og ambitiøs udstilling, som fortæller historien om Hong Kong og porcelænsmaling. Men den historie må gemmes til et andet blogindlæg.

Cony og jeg er sjældent i butikken samtidig. Det er der ikke brug for. Så stor trafik er der slet ikke. Vi har hver vores dage, og måske er det meget godt. Vi har også hver vores måde at være der på. Cony har det bedst med, at døren til butikken er lukket. Med en air-condition, der helst skal køre, giver det jo god mening. Jeg vil helst have døren åben, så folk helt konkret kan se, at vi er “open for business” – og for at snakke. Og så er jeg heller ikke ven med air-conditioner, selv om jeg nu, hvor fugtigheden stiger, forstår hvorfor vi har brug for dem, så bøgerne ikke ødelægges. Men hvorfor sidde med sweater på, når man kan sidde i T-shirt og nyde varmen?

Standard

Lille område, store kontraster – også blandt kirker i Hong Kong

Enhver der har været bare kort tid i Hong Kong ve, at der inden for et ganske lille område er utroligt store forskelle og kontraster. Hong Kong har et areal på 1.100 km2. Lolland til sammenligning strækker sig over 1,200 km2. I Hong Kong bor der 7,5 mill mennesker. Lollands befolkning tæller til sammenligning kun 12.500. Dertil kommer at de 7,4 mill mennesker kun bor på en meget lille del af af de 1.100 km2. Det meste er skønne naturområder og højde bjerge. Det betyder ogå, at man det ene øjeblik kan gå mellem skyskraperne og efter mindre end en halv times hike sidde på toppen af et bjerg og se ud over havet, de mange øer og de store containerskibe.

Disse kontraster havde vi masser af tid til at opdage de første måneder, hvor alt andet var lukket ned på grund af corona. Men her de første uger af april og hen over påsken har vi fået mulighed for at møde det, som Hong Kong også kan byde på – ikke af natur, men af mennesker og kristne fællesskaber i alle mulige størrelser, former og udtryk.

I søndags havde vi således for første gang siden 1. søndag i advent igen gudstjeneste i vores lille engelsk-talende menighed, Christ Temple Congregation, efter i 4 måneder kun at have mødtes med nogle af dem til kaffe og en YouTube andagt i vores stue. Den kinesiske menighed havde deres anden gudstjeneste i søndags efter corona-nedlukning. Deres gudstjenesteform er meget traditionel – og måske fordi det var første gang i lang tid – var den også ganske lang!

Påskelørdag var jeg til en helt anden form for gudstjeneste. Jeg var inviteret af et ægtepar. Hun er fra Kina og han er fra Korea, og de er for nylig flyttet til Hong Kong, hvor hun oprindeligt kommer fra. De er kommet til personlig tro gennem Saddleback-kirken i Shanghai, hvor de boede i en periode. Nu ønsker de at være “rigtige” medlem af Saddleback-kirken her, og for at det kan lade sig gøre, skulle de døbes “rigtigt”, hvilket for Saddleback betyder ved fuld neddykning. Hun har spurfgrt om jeg “vil vandre sammen med hende” og derfor ville de gerne at jeg var med til dåben. Derfor sad jeg i Saddleback-kirken i Hong Kong påske lørdag – til en times lovsang på kantonesisk og engelsk, efterfulgt af en times prædiken/undervisning med Rick Warren transmitteret fra San Jose, Californien, efterfulgt af corona-sikret nadver og dåb af syv nye medlemmer af Saddleback Hong Kong, hvoraf de to var mine nye venner.

Nogle uger forinden havde jeg været til “a time of worship and fellowship” lidt længere nede af “vores Bjerg” i “Bamboo Villa” – et stort gammelt hus i landsbyen Pai Tau, hvor en gruppe unge familier holder til. De er alle en del af det fællesskab, som kalder sig Round Table Church (RTC). Der findes lignende RTC fællesskaber et par andre steder i Hong Kong. Det var her jeg mødte Paul og Sophia og deres lille datter, som gerne ville komme på besøg hos os og snakke om, hvordan man kan vide, om man har et kald til at være missionær i et andet land. Paul har været præst i en lille menighed i Kina, kom til Hong Kong for at læse teologi. Samtidig fortsatte han med at rejse ind i Kina herfra og tjene i en menighed ikke så langt fra grænsen. Det har han så ikke kunnet gøre det sidste års tid, lige som han heller ikke kunne fortsætte sin online bibel-undervisning af kinesere på en bibelskole i Filippinerne. For de kinesere der var der er nu rejst tilbage til Kina, og skolen er lukket på grund af Corona.

Jeg ved ikke til hvor megen hjælp vi kunne være til for Paul og Sophia. Der er både sproglige og kulturelle barrierer. Men vi kunne bede sammen og vores eget kendskab til forskelle og kontraster her i Hong Kong, også når det gælder Guds folk, blev større.

Det samme kan siges om sidste fredag, hvor vi – endelig – havde besøg af en gruppe af de internationale studenter fra præsteseminariet. De fleste af dem er fra Myanmar. Nogle er i gang med deres PhD, andre deres MA. De fleste skal tilbage for at underviser på teologiske skoler i Myanmar. Det gør indtryk at møde dem, høre deres historier og ikke mindst høre hvordan det er for dem at være her alt imens familien stadig er tilbage i Myanmar med de uroligheder, der hersker der og uden muligheder for at rigtigt at kommunikere med dem. Internettet er nede og sociale medier er lukket. Alligevel var der mange smil, megen latter og stor taknemlighed.

I går fik jeg så mulighed for at møde endnu en side af det at være kirke her i Hong Kong. I forbindelse med vores påskearrangementer her på Bjerget mødte jeg et ægtepar. Jeg fik lidt af deres historie og de fik lidt af min, bl.a. at vi havde boet i Israel og kendte noget til jødiske traditioner. De er oprindeligt fra Hong Kong, men har boet mange år i England, hvor de har været aktive blandt kinesiske studenter og en kinesisk menighed der. De sidste godt 20 år har de arbejdet i Hong Kong, men har nu bestemt sig for at være “fritidsmissionærer” og investere deres erfaring og tid som mentorer og medvandrere for unge kristne familier. De er egentlig en del af kirken “The Vine”, som er en stor international menighed her i Hong Kong. Men de inviterede mig til et lille meget uformelt hus-fællesskab i deres lejlighed (på 35. etage med udsigt over floden og bjergene omkring Hong Kong!) for at fortælle om kristen påske i lyset af jødisk påske. En sådan invitation er det svært – i hvert fald for mig – ikke at takke ja til. Derfor blev min søndag formiddag tilbragt sammen med 11 skønne unge mennesker fra mange “walks of life” her i byen. (Den ene viste sig at være en ganske kendt sangerinde – hvis man altså kender noget til kantonesisk musikliv her i byen). Jeg fik mulighed for at fortælle om kristendomens jødiske rødder i lyset af påsken og igen blev mit kendskab til hvad Gud har gang i her i byen udvidet, og der kom flere kontraster og forskelle på mit billede af kirken her i byen.

De mange indtryk rumsterede rundt i hovedet på mig da jeg gik op af bjerget for at komme hjem til vores “egen” gudstjeneste i Christ Temple:

  1. En glæde over en kæmpe interesse for at dykke ned i de bibelske tekster og blive klogere på sammenhængen mellem GT og NT, mellem Pesach og Påske.
  2. En mærkbar frustration hos mange over de etablerede kirker i byen og en længsel efter et mere autensisk fællesskab med større integritet. En frustration som gør at denne generation søger nye og mindre fællesskab (Arise, We Are Church og hvad de ellers kalder sig, hvis overhovedet noget. Vel en global tendens som også mærkes i Danmark
  3. Hvordan kan “Bjerget” her være med til at vandre sammen med dem i en tid, hvor de sociale og politiske omvæltninger er så store. Nogle af den ville gerne fortsætte vores snak om “kristendommens jødiske rødder” og det gør vi så her hos os næste gang. Så kan de også blive kendt med stedet. Kan de her finde svar på nogle af deres spørgsmål?

Jeg elsker at gå på opdagelse i Hong Kongs “kontraster og forskelle”, når det gælder de mange mennesker i de lange tog, det pulserede liv og de fascinerende skyskrabere på den ene side og bjerge, hav, øer og betagende udsiger på den anden. Men der er også store forskelle – eller kontraster – fra den lutherske kinesiske menighed her på Bjerget med dens meget traditionelle gudstjeneste til den lille husmenighed længere nede i Bamboo Villa – eller fra Saddleback-kirken med streamet prædiken fra San Jose og så til søndagsgruppen på 35. etage.

Jeg har stadig 3 måneder til at observere og lære mere om, hvad Gud har gang i her i byen. Der er noget uforpligtende ved at være “den fremmede” eller tilskueren. Men på et tidspunkt skal jeg vel “stå til regnskab” for det jeg får lov til at observere og finde frem til hvordan ny indsigt og inspiration forvaltes i en mere kendt kontekst. Men det må blive om 3 måneder!

Standard

Mit påskebillede i år

Jeg har fundet mit påskebillede for i år. Det er den rådne træstamme med det grønne træ på toppen og så stenen, som stadig støtter det døde træ. Jeg kan forestille mig hvordan det døde træ snart helt vil kollapse, mens stenen fortsat vil stå der.

Det er et af de steder, som Petros ofte standser ved, når han guider folk, som er på en dagsretræte her på Bjerget. I denne uge har der været to sådanne dagsretræter og jeg har fået lov til både at hjælpe til og være med. Det har givet anledning til at blive opmærksom på træerne – både det døde og det friske. Fra oktober og frem til nu kan jeg se, hvordan den døde træstamme mere og mere forfalder, mens det friske træ har vokset sig større på de måneder vi har været her. Men det kunne ikke ske uden den gamle træstamme, som giver næring til det nye træ.

Det er for mig blevet et påskebillede: Ud af langfredags død og påskenattens mørke vokser nyt liv: og så står stenen, klippen der fortsat og har ikke ændret sig i den tid vi har været her. Et smukt billede på hvordan Gud forbliver evig og uforanderlig – i en verden som har ændret sig mere end nogen af os kunne forestille os, da vi sidste år fejrede påske, eller da vi selv i oktober måned landede i Hong Kong.

De mennesker som jeg har mødt gennem Petros´ dagsretræter kommer med forskellige ting i bagagen og forskellige forudsætninger og forventninger til dagen. I torsdags var det en lille gruppe på fire; i går, lørdag var vi blevet dobbelt så mange. De fleste er – som forventet – kvinder/piger. Nogle kommer for at få en dag til stilhed og bøn; for andre et det et helt uprøvet landskab. Petros har en god fornemmelse for deltagernes forskellige behov og er – så vidt jeg kan fornemme – god til at tale konkret og skabe et rum, så alle oplever sig set og rummet. En af deltagerne denne uge var en ung billedkunstner, som var blevet opmærksom på TFS på grund af den udstilling om porcelænsmaling, som åbner på torsdag. Hun fik fortalt om forældrenes skilsmisse for nylig og den usikkerhed og utryghed det har ført med sig for hende. Sådan rummer disse dagsretræter en masse historier. Petros opfordrer mig altid til også at dele mine perspektiver, og jeg oplever at det bliver taget godt imod. Han er et rummeligt menneske, og vi kender efterhånden hinanden godt. På fredag skal vi også arbejde sammen om en “langfredagsvandring” her på bjerget.

I dag er det palmesøndag og den stille uge begynder. Jeg tror ikke den her bliver så stille og det var sidste uge heller ikke. I denne uge er skolerne lukket og det betyder flere besøgende på bjerget. I sidste uge var det gode opgaver der fyldte. Når vi så oven i det får plads til et besøg i Hong Kongs Disneyland er vi jo selv ude om “støjen”. I går aftes nåede vi også – efter en dag med retræte og “tempelvalgt” for Jens Arnes vedkommende – at opleve både solnedgang og fuldmåne over Hong Kong fra toppen af Victoria Peak. Fuldmånen betyder også, at vi sammen med jøder verden over er i gang med den jødiske påskeuge og kan hilsen hinanden med et “Hag Samea” og “næste år i Jerusalem”.

Standard

Man skal ikke skue hunden på hårene

Og måske heller ikke på deres opførsel. Når jeg fortæller det følgende om Joseph, fortæller jeg kun hvad han selv har sagt – og hvad jeg så også har observeret: at han finder det svært at komme op om morgenen. Jeg ser ham tit komme på arbejde, når klokken nærmer sig 10 (shuttle-bussen for de ansatte kommer kl 08:45), og han nævnte det selv som et problem ved en morgenandagt som vi heldigvis er begyndt at have igen hver fredag i Christian Center. Det fik mig til at gætte på at TFS Christian Center var hans første arbejdsplads og at han som andre “ex-studenter” lige skulle vende sig til at være på arbejdsmarkedet og komme i seng i ordentlig tid. Men jeg tog fejl. TFS er ikke hans første arbejdsplads og han er fyldt 36! Jeg synes stadig det er svært at bedømme alder på asiater, og masken gør det kun vanskeligere.

Joseph er “our historian”, som jeg fik ham introduceret af en af de andre medarbejdere. Selv trækker han lidt på smilebåndet, når jeg bruger den titel om ham. Sandt er det, at han har læst historie, og at han i 2018 blev ansat i en projektstilling med henblik på at lave research til en bog i anledningen af Tao Fong Shan 90 år. Det var et projekt som den tidligere leder af Christian Center satte i søen, men som ikke blev færdiggjort. Det var en kammerat til Joseph der havde set stillingsopslaget og opfordret ham til at søge. Selv havde han ikke tænkt på det, men kunne godt bruge et karriereskifte. Han havde arbejde som historielærer på en skole i Hong Kong og ved siden af det var han redaktør på skolebøger.

Siden historieprojektet gik stå, har han haft administrative opgaver i forbindelse med de kurser som “Bridge and Dialogue-projektet” arrangerer. Desuden skriver han tekster til hjemmesiden og facebook, her bl.a. den ugentlige refleksionsartikel. Hveranden uge skriver han om “søndagens tekst” og de andre uger om relationen mellem kristen tro og kinesisk kultur. Sidste gang valgte han nu ikke søndagens tekst, men i stedet 2 kor 4,7-12. “Mennesker i Hong Kong er hårdt trængt for tiden. Jeg synes de ord Paulus her skriver, hvor han også er trængt, taler til os netop nu”, forklarer Joseph, og det er tydeligt at han ikke kun tænker på corona.

Selv om Joseph ikke ser sig selv som “our historian”, er han godt inde i historien om Reichelt og hans arbejde her. Og fascineret af den. Det er svært at bremse ham, når han først kommer igang med at fortælle om starten på arbejdet, de mange forhindringer og hvordan Reichelt bare ikke gav op, men virkelig brød nyjord. Han var forud for sin tid, siger Joseph. Han er tydeligvis også lidt misundelig på mig, som har adgang til kilderne om Reichelt på norsk/dansk. Han viser mig gamle kopier af missionsbladet for Den nordiske kristne Buddhistmision, fotokopier af Reichelts breve, som han heller ikke kan læse og andre bøger – på dansk og norsk – om Reichelt og hans arbejde her og før det i Kina. Åbenbart kan meget af dette materiale findes i arkiverne på Baptist University her i Hong Kong. man noget findes også her og Joseph lover at sende mig nogle af de game billeder, bl.a. et fra arbejdet i Nanking omkring år 1930.

Josephs egen troshistorie er den at en kammerat i den anglikanske High School, hvor han gik, inviterede ham til også at gå med til gudstjeneste i kirken. Det blev begyndelsen for ham på en vandring der har ført til dåb og også medlemskab af den anglikanske kirke. Det er også deres tekstrække han bruger til sine søndagsrefleksioner på Christian Centers Facebook. Ikke de lutherske! Uanset – måtte hans historie opmuntr os til at invitere andre med – hvilken kirke eller menighed vi så kommer i.

Joseph er ærlig. Ikke bare omkring det, at han har svært ved at komme op om morgenen og møde til tiden (Så må han jo bare arbejde det længere). Men også om at han ikke altid trives med sit arbejde: “Often I can feel lost here. What are my strengths? Are my articles relevant?” Som han siger, da han var skolelærer fik han hele tiden feedback – enten fra elever eller fra forældre. Det kunne næsten være for meget for en introvært som Joseph. “Men her kan jeg godt savne det”.

Det kan jeg godt sætte mig ind i, og måske skulle jeg give mig tid til at læse hans facebook-opslag og give ham lidt “kritik”. Jeg synes fx, at han rammer rigtig fint ved at vælge at skrive om 2 Kor 4 netop nu. Måske vil jeg også fortælle ham, at hans opslag er for lange til facebook. Men er det ikke hans “boss”, der skal sige det til ham? Eller Jane som ved noget om hvordan facebook fungerer. Jeg kan godt længes efter, at folk her ville snakke lidt mere med hinanden og bruge hinanden bedre og ikke være så bange for at træde ind på de andres områder.

Standard

Jeg glæder mig

til at den nye hjemmeside for TFS Christian Center bliver uploaded, så vi alle kan nyde godt af det arbejde, Jane har lagt i siden det sidste år. Der er meget man kan blive glad for og benovet over her på TFS – og jo længere jeg er her jo mere opdager jeg- men hjemmesiden for Christian Center er ikke en af de ting. Det skal blive så godt at få den nye side i luften. Det siger jeg efter at Jane, som jeg mødtes med sidste tirsdag, har vist mig hvad det er hun arbejder med. Jeg har lovet ikke at afsløre “adressen” før siden er helt klar. (Og før sådan noget sker her, skal der lige holdes et par møder!) Men jeg synes jo allerede den – trods evt. fejl – vil være et langt bedre aktiv for centeret end den nuværende hjemmeside. Indrømmet, jeg kan kun læse den engelske version, og når jeg gør det, er jeg glad for at den snart får en afløser.

Der bliver meget at gå på opdagelse i – også bare for dem, som besøger Bjerget og gerne vil blive klogere på det de ser og historien bag. Det hjælper alle de nye skilte med til. Her er der en OCR kode som leder dig ind på hjemmesiden og giver de besøgende den forklaring vi ikke kan give dem på kinesisk. Tilmed kan de lytte til en andagt/refleksion om det konkrete sted. For nu er hjemmesiden også mobil-venlig.

Det er sådan noget, foruden Facebook, Instagram og YouTube, Jane har arbejdet med siden hun blev ansat for godt et år siden. Det var den tidligere leder, der ansatte hende, men de fik kun en måned sammen, inden lederen fik andet arbejde og forlod stedet. Det er vist godt, at Jane er en pige, der godt kan lide at arbejde med “up-start” firmaer, hvor stierne ikke er trådt på forhånd, men man selv skal finde ud af, hvor de går og så have mod på at træde dem til.

Jane er ikke bare Christian Centers nyeste medarbejder. Med sine 29 år er hun også den yngste. Efter at have boet i USA i længere tid og både gået på high school der og derefter taget sin BA i Communication Studies kom hun i 2015 tilbage til Hong Kong og fik her arbejde i et “up-start tech company”, hvor hun fik mulighed for at prøve mange af sine kommunikations-kompetencer af. Det var præcist det potentiale, man så i Jane.

Det er første gang Jane har kontakt til en kristen organisation – ud over at hun som barn har gået på en kristen skole i Hong Kong. Det var bare den som var tættest på. Hun omtaler sig selv som et “non-religious, but spirituel” menneske som efter at have arbejdet her et år også har fået syn for hvad tro betyder i andre menneskers liv. Men også uden at hun vil omtale sig selv som troende. Hun kommer heller ikke fra en familie, hvor religion har været en del af hverdagen – overhovedet. Gennem sit arbejde med tekster til hjemmesiden (det er Jane der står for den engelske oversættelse) har hun lært historien om Reichelt at kende og den fascinere hende – som den gør for de fleste, der bliver kendt med den: Hans store åbenhed over for andre, det kontroversielle i det han gjorde tiden tage i betragtning, at han ikke gav op trods så mange udfordringer og kriser.

Og så er det jeg tænker: Hvilken samtale mon Reichelt ville have haft med Jane, hvis det havde været ham, der nu snakkede med hende. Jane er utrolig nøgtern og målrettet omkring sit arbejde: Hvormange followers på de forskellige kommunikationsplatforme, hvordan skabe flere hits, gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt etc. Hun kunne også ønske at de forskellige grene have en fælles facebookside, fremfor hver deres, for så ville synergien blive bedre. Men det siger jo også noget om hvem vi er her – eller har været.

Hvad mon det gør ved Jane at skulle oversætte ugens andagt til Facebook eller formidle Reichelt vision og historie for andre. Lige nu skal jeg selv arbejde med hende omkring den “kors-vandring” vi har fået lov til at invitere til langfredag og vores påskemorgen-gudstjeneste. Hvad mon vi ellers skal snakke om?

Standard

Hardware og software på Christian Center

jeg har inviteret mig selv til en snak med Face, som han ofte omtales her på stedet blandt kollegaer. Jeg tror det er en anden måde at udtale Philze på, som er hans rigtige navn. På hans visitkort – som jeg får! – står der Dr. Rev. Philze M.L. Lau og så med titlerne MDiv, DipSD (Spiritual Direction) og Acting Director af TFS Christian Center. Det sidste har han været siden den tidligere leder forlod stedet for et år siden. Han er det kun på deltid og derfor heller ikke let at mødes med, da han kun er her to dage om ugen og endnu sjældnere så er at finde på sit kontor, da han også er en af stedets tre undervisere i åndeligt lederskab.

Men nu sidder vi på kontoret, og jeg har mulighed for at studere hvilket “hardware” hans kontor er udstyret med, uden at jeg ved, om det er ham, der har besluttet hvad der skal være her, eller han også har “arvet” det fra sin forgænger, som så meget andet af det, han skal forholde sig til. Men jeg bemærker en stor 7-armet lysestage og en model af Thorvaldsens Kristusfigur, som jeg kender den fra domkirken i København og mange andre kirker i Danmark. Historen om netop denne statue er dog, får jeg fortalt, at Reichelt i sin tid købte den i Italien, og at den har stået på det alter, der nu står i Kristustemplet her, men som Reichelt i sin tid bragte med sig fra Kina Jeg tænker, at den også en gang har stået på alteret her på TFS, men nu er blevet henvist til Directors kontor. Den lignede for meget en Buddhastatue i et buddhistisk tempel, får jeg at vide. Så langt kunne man så alligevel ikke følge Reichelt i hans ønske om at nærme sig et buddhistisk spirituelt udtryk.

Men alt det har ikke noget med min samtale med Face eller Rev Lau at gøre. Når jeg beder ham beskrive for mig sin vision for TFS Christian Center taler han bl.a. om sit ønske om at få stedets hardware og software til at spille bedre sammen. Med software hentyder han til de mange forskellige programmer, som man arrangerer og med hardware mener han omgivelserne, atmosfæren på Bjerget, labyrinten, lotusdammen, templet, det store kors osv. Uden gode rammer er det svært at invitere folk på en retræte og uden stedets aktiviteter bliver rammerne til åndløse genstande, eller blot et stop for byens mange hikere eller en legeplads for småbørnsfamilier, som vi har oplevet det over julen og det kinesiske nytår. Pastor Laus vision afspejler alt for godt den udfordring, som alle er klar over, men også finder det svært at få (gen)etableret: et godt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for hardwaren, vedligeholdelsen, og dem der er ansvarlige for softwaren, aktiviteterne på stedet, hvad enten det så er dagsretræter, kurser i kunst og meditation, dialog og brobygning mellem åndelige ledere i Hong Kong, eller undervisning i åndeligt lederskab.

At pastor Laus hjerte ligger i arbejdet med åndeligt lederskab er man ikke i tvivl om. Han skrev sin doktorafhanding i 2014 (fra det lutherske seminarium her) om Spiritual Retreat from a Hong Kong Perspective. Han har været ansat ved Christian Center siden 2017 og kom her da den tidligere leder af SD-programmet stoppede midt i et semester. Han følte så et ansvar for de studerende, som han selv via sit andet arbejde havde opmuntret til at melde sig, siden han selv var student her tilbage i 2000 under Dr. Ekman Tam. Han ville gerne hjælpe dem til at færdggøre deres uddannelse og er så blevet hængende her. Dr. Philze´s andet eller rettere “første” arbejde er som leder af Life Gospel Ministries, en organisation som udgiver materialer til bibellæsning og personlig andagtslitteratur (lifegospel.org.HK). Life Gospel har et samarbejde med mere end 400 kirker i Hong Kong og udgiver gratis litteratur til daglig og personlig andagt. Materialet gøres tilgængeligt gennem kirker, som også støtter arbejdet. Når man kender til den side Dr Philze’s arbejde bliver det også klart, hvilken side af Christian Centers arbejde han først og fremmest brænder for.

Et af hans “flagskibe” har også været dagsretræter for mennesker i Hong Kong. Inden Corona-restriktionerne blev en del af vores virkelighed her kunne der være mellem 50-70 deltagere på disse kurser, fortæller han. De måtte – sammen med alle de andre aktiviteter – aflyses eller flyttes online og i mellemtiden er Bjerget blev indtaget af byens bikere og bikere, for den slags aktiviteter har der ikke været restriktioner for – noget vi jo selv har nydt godt af for det har gjort det muligt for os at udforske Hong Kongs skønne natur.

Men skal man som Director arbejde for at Bjerget “tilbage-erobres” og igen mere blive et sted til refleksion med gode rammer for meditation, hvor mennesker kan møde Gud – hvad enten de kommer selv eller er en del af en gruppe eller menighed – skal man måske ikke kun være ansat på deltid to dage om ugen. Med det potentiale der er her og de nye medarbejdere, som er kommet til inden for de sidste par år, og som har brug for at blive set og anerkendt i en svær situation med både Corona og politisk uro, kan man kun håbe at der snart kommer en ikke kun “acting”, men fuldtidsansat leder af Christian Center, så stedets hardware og software får mulighed for spille bedre sammen.

Standard

Et sted, hvor mennesker finder ro og møder Gud

Sådan svarer Robinson, da jeg spørger ham, hvordan han kort vil beskrive, hvad han ser som Tao Fong Shans opgave og mulighed. Robinson er én af Kristen Centers tre undervisere i Spiritual Direction (åndelig vejledning). I denne uge har jeg haft mulighed for at høre hans historie, men også den anden underviser, pastor Chans. At deres historie med TFS ligner hinanden, bliver man hurtigt klar over. Chan har været her i knapt 2 år, Robinson kom i september 2020 kun en måned før vi selv landede her. Indtil da var han præst i en lille lokal menighed her i Hong Kong. De har begge tidligere deltaget i det samme 3-årig diplomkursus i åndelig vejledning, som de nu underviser i. Den tredje underviser, pastor Philze, har siden den tidligere leder for et år siden forlod stedet, været konstitueret, som leder af Kristen Center. Alle tre er de deltidsansatte, alt sammen noget som er med til at forklare de udfordringer, der er her på Bjerget, og som jeg i første omgang tilskrev Covid19. Men alle udfordringer kan nok ikke komme under den overskrift!

Heldigvis har Robinson og Chan ikke kun fælles udfordringer. De har også en fælles drøm for deres arbejde med åndelig vejledning her på TFS. Noget som gik igen i samtalen med pastor Chan var hans ønske om, at TFS må være et retrætested, hvor præster fra byen kan komme og selv få fyldt på: “We want to make it possible for busy pastors in Hong Kong to come for a retreat and experience prayer and worship in a quiet place”.

De sidste år har været turbulente – i Hong Kong og på TFS. Det har ikke gjort behovet for retræte og vejledning – også åndelig – mindre for de mange præster i en travl by som Hong Kong med mere end 1000 kirker, hvoraf langt størstedelen er kinesisk-talende. Det gør godt at vide, at det, som vi er en del af her handler om at skabe rammer og mulighed for travle præster i en travl by til at finde ro og stilhed, møde Gud og Hans tale til dem, så de har noget at give af, når de selv taler med andre.

Mine samtaler med de to ledere, har også givet mig et større indblik i, hvad der rent faktisk foregår bag den “væg” som Covid19 har gjort det svært at se bagom, når man bare er en fremmed seniorvolontør. Den ugentlige undervisning i åndelig vejledning har således været fortsat – bare online, og andre møder med menigheder og grupper for at skabe forståelse for åndelig vejledning og opmærksomhed omkring de tilbud som Kristen Center har, er også foregået online – nu bare med langt flere deltagere. Til et af efterårets zoom-arrangementer var der således tilmeldt mere end 1000 (!!) deltagere. Det er opmuntrende, men som pastor Chan også siger, så er netop åndelig vejledning jo ikke et spørgsmål om mere viden, men en personlig praksis, og den kan ikke skabes via et online zoom møde med 1000 deltagere. Måtte den opmærksomhed som TFS har fået gennem disse online møder føre til at flere melder sig enten til diplomuddannelsen eller arrangerer menighedsretræter her på stedet – når ellers Corona-restriktioner gør det muligt. Den gode nyhed er, at der faktisk her i weekenden er ikke mindre end tre sådanne – små – menighedsarrangementer på TFS. Det ene er for en kvindegruppe, og her har lederen inviterer mig med til en del af det. Det glæder jeg mig til.

Robinsen har også taget initiativet til en ny “forening”, nemlig “TFS alumnies”, studerende som har fuldført den 3-åreige diplomuddannelen. Selv så han et behov for at blive fastholdt på det, som uddannelsen havde givet ham indsigt i, men som let glemmes i en travl hverdag. Foreningen har allerede mere end 100 medlemmer, og jeg tror ikke kun det er, fordi man får 10% rabat på bøgerne i “min” butik. Et andet initiativ for byens præster – og nu med 30% rabat – er at komme på er privat/personlige retræte fra søndag aften til torsdag, bo på Pilgrims Hall og have personlige samtaler med en åndelig vejleder.

Pastor Chan er ud over at være underviser også den, som leder programmet for Spiritual Direction. Han har tidligere undervist på et andet præsteseminarium i byen, men det var ønsket om at kunne gøre mere i netop åndelig vejledning, der fik ham til for to år siden at flytte til TFS. I følge ham er Spiritual Direction (SD) over de sidste to årtier blevet mere kendt og efterspurgt blandt kirker og præster i Hong Kong. Og som andre steder i verden er kvinder i overtal blandt de studerende. “Der er mange, der kender udtrykket SD, uden nødvendigvis at kende indholdet. Men TFS er et sted, som præster og andre her i Hong Kong mere og mere forbinder med netop det. “Jeg tror stedet for år tilbage mere var kendt for sit dialogue and bridgebuilding-program, siger Robinson, “men nu er SD også en del af vores image. Og flere og flere præsteuddannelser har nu SD også på skemaet”.

At de mange besøgende på Bjerget – ikke mindst under nedlukningen – ikke kun er positivt lægger pastor Chan ikke skjul på. Det er vanskeligt at kombinere retræte, stilhed og hospitality for søgende mennesker med småbørnsfamilier på tur eller en gruppe mountain-bikers i deres farverige outfits og flotte cykler.

Og så er det jeg tænker: Måske en mere åben samtale mellem de forskellige grupperinger her på Bjerget også kunne fremme en større fælles vision, så de fantastiske rammer og stedets unike arv og historie (som alle er enige om vi har) blev bedre taget vare på. Og hvad kan man så som seniorvolontør med nu kun fire måneder igen, gøre ved det? Se, det er et godt spørgsmål, som jeg også må gøre til min bøn for vores tid her. Tak til dem, der vil bede med! At flere medarbejdere her drømmer om netop det, er blevet klart for mig (se også Theas interview med June: https://familienhaahrmukai.wordpress.com/author/familienhaahrmukai/).

Standard

Dagens to gruppebilleder

Et arrangement, et møde eller en fejring her er først rigtigt færdigt, når gruppebilledet er taget. Det gælder også gårsdagens to arrangementer. Tog endda mig selv i at være den som tog initiativet til dagens sidste billede, endda som en selfie. Ved ikke om det kommer under kategorien “inculturation”.

Dagens første gruppebillede afsluttede et dagskursus i meditation som Petros fra LIFE-center havde inviteret mig til at være med til – som deltager, men også som hans medhjælper. Der var fire deltagere på kurset, og de var alle kvinder, de tre af dem også teologer og præster ved menigheder i byen. Programmet blev afviklet på kantonesisk, men da en del af programmet er stilhed og tid til refleksion og konceptet ikke var helt fremmed for mig, var det både godt og udbytterigt at være med. Og så gav det et indblik i hvad Petros laver, og hvem deltagerne til disse dage egentlig er.

Efter en time med guidet bibelrefleksion og stilhed skulle alle vælge en kop, som kunne repræsentere noget vi håbede på, kæmpede med eller på anden måde talte ind i hver vores situation. Derefter gik vi uden for og brugte naturen og labyrinten til bøn og refleksion.

Imens deltagerne fik tid ved lotusbrønden og labyrinten hjælp jeg Petros med at forberede maden som vi senere skulle spise i stilhed, og hvor man kun fik det, som andre gav en. Efter maden var der en tid til at dele tanker og indtryk – dels fra måltidet og dels hvorfor vi havde valgt den kop, vi nu havde. Der var ingen tvang til at dele, men alle bidrog med gode og ærlige refleksioner. Derefter kunne man vælge, om man ville gå med på kirkgården, eller man ville bruge tid i den lille “have” vi har. Det er altså ikke blevet til en have endnu, efter mit skøn, men da jeg nu gik der sammen med to andre, motiverede det mig til at få haven gjort færdigt, for jeg så hvad den kan bruges til. Det blev nok til mere samtale end havearbejde, men så fik jeg et indblik i, hvorfor i hvert fald en af deltagerne vælger at bruge en dag her på bjerget til meditation. Og at der blandt hendes andre præstekollegaer ikke er den store forståelse for hendes prioritering. Men vi fik både snakket om Ørkenfædre, og om hvad vi hver især har lært af Henri Nouwen.

Dagens sidste programpunkt var tid ved korset med himlen over os og byen nedenfor – med dens larm, men også dens behov. Hvordan “dækker vi bord” for de mennesker der – sådan som vi have dækket bord for hinanden og været afhængige af at andre mødte vores behov? Og så sluttede vi af med dagens gruppebillede i haven.

Men dagen var ikke forbi, for om aftenen fik vi besøg af Nicole og Kim, et ægtepar som vi mødte for en uge siden efter aftenandagten i templet ved noget, der lignede en tilfældighed. Men det var det måske ikke. Dengang lagde de op til,at de gerne ville snakke, men da vi var på vej til noget andet, aftalte vi at mødes i går. Nicole er fra Hong Kong men har de sidste 15 år boet i Mainland China. Kim er koreaner, men har russisk pas, da hans familie i en længere periode har boet på en af de øer, som Japan og Rusland strides om siden 1956. De har mødt hinanden i Kina, hvor Kim flyttede til for at arbejde og lære mandarin. Men de har ikke kun mødt hinanden i Kina, de har også mødt Jesus – eller han har mødt dem.

Det blev til en aften, hvor vi delte troshistorier, og hvor vi selv blev lidt klogere på, hvad der også sker i Kina, omkring kirke og kristendom, og hvor det, som vil være helt utænkeligt i en provins i Kin,a tilsyneladende godt kan lade sig gør i en anden, og hvor “Lessons to learn” fra profeten Daniels bog synes yderste relevante: Hvor langt kan og må vi som kristne gå med på myndighedernes præmisser, og hvordan bidrager vi positivt til det samfund, vi er en del af, så vi også vinder goodwill blandt dem, der sidder med magten?

Nicoles sidste spørgsmål i aftes var, om jeg ville være en slags mentor for hende? Åbenbart et spørgsmål hun havde forberedt hjemmefra – uden at vi kendte hinanden. Jeg må lige overveje, hvad det indebærer, og om jeg er den rette til det. Men måske siger hendes spørgsmål også lidt om, hvor langt man kan nærme sig hinanden på tre timer, når man deler troshistorier.

Standard